Participatie Minima Culemborg en Buren

Participatie Minima Culemborg en Buren

In Culemborg en Buren zijn een aantal interessante regelingen voor jeugd en cultuur:

Stichting Leergeld West-Betuwe
http://www.leergeld.nl/westbetuwe/

Stichting Leergeld wil kinderen mee laten doen die om financiële redenen niet deelnemen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Het gaat om binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging.

Ouders/voogden van schoolgaande kinderen, in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar die in de West-Betuwe (Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel) wonen, kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld Westbetuwe, als zij een inkomen of uitkering hebben die aantoonbaar lager is dan 120% van het bijstandsniveau. Ook ouders, die misschien meer verdienen dan deze norm, maar gebruik maken van een schuldenregeling kunnen in veel gevallen bij onze stichting terecht. Stichting Leergeld moet beschouwd worden als een laatste vangnet.

Stichting Leergeld werkt samen met Jeugdsportfonds (JSF) en Jeugcultuurfonds (JCF) Gelderland. Voor die gemeenten, waarmee het JSF en/of JCF een overeenkomst hebben, verzorgt Stichting Leergeld Westbetuwe de aanvragen. Dit geldt voor die gemeenten voor alle aanvragen, die met sport en/of cultuur te maken hebben.

Website van het Jeugd Cultuur Fonds Gelderland met contactgegevens:
https://www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/gelderland/
Het Jeugdcultuurfonds wil dat alle kinderen lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen. Ook kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen. Er kan een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage van maximaal € 450 per kind, per cursusjaar. Dit bedrag kan afwijken omdat gemeenten soms eigen spelregels hanteren. Aanvragen worden gedaan door onafhankelijke intermediairs, professionals die al betrokken zijn bij het gezin. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling waar het kind les heeft.

Van de sociaal-domein website ‘Culemborg kan meer’ van de gemeente:
http://www.culemborgkanmeer.nl/rondkomen
Culemborg doet mee aan het Jeugdcultuurfonds (JCF). Dat fonds is bedoeld voor kinderen van gezinnen die niet de financiële mogelijkheden hebben om zich te kunnen ontwikkelen in minstens één kunstdiscipline.

Van de website van de gemeente Culemborg:
https://www.culemborg.nl/balie/product.asp?product=jeugd_cultuur_fonds
In Culemborg is het Jeugd Cultuurfonds actief. Het fonds heeft als doel kinderen van 4 - 18 jaar mee te laten doen aan de samenleving via beoefening van cultuur. Het fonds is bedoeld voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. Het fonds stelt per kind een bedrag van € 410,- per jaar beschikbaar voor lesgeld of contributie van een culturele organisatie. Eventueel is een deel van dat bedrag te besteden aan een instrument of andere kosten die samenhangen met de activiteit. Het Jeugd Cultuurfonds werkt met professionele intermediairs. Deze intermediairs zijn bijvoorbeeld te vinden op school, maar ook bij het maatschappelijk werk en het welzijnswerk.
Informatie bij de gemeente 0345-477700

Van de website van de gemeente Buren:
http://www.buren.nl/leven-en-werken/regelingen-voor-mensen-met-een-laag-...

Voor deelname aan sociale, culturele en sportactiviteiten kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van € 150,-- per volwassene per jaar. U kunt hierbij denken aan een vergoeding van kosten van de contributie voor verenigingen, clubs, cursusgelden, bezoek aan culturele activiteiten en abonnementen.
Schoolgaande kinderen kunnen voor indirecte schoolkosten in aanmerking komen voor een vergoeding van € 250,-- per kind in het basisonderwijs en € 300,-- per kind in het voorgezet onderwijs. U kunt hierbij denken aan de kosten voor aanschaf van boeken, schoolreisjes, werkweken, contributie voor verenigingen, clubs en excursies.