Verenigingsinfo

Verenigingsinfo

Op deze pagina vind u algemene informatie over de vereniging:

Orkestrepetities:
Het Groot Orkest repeteert op donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur, o.l.v. Arjan Gaasbeek.
Het Middenorkest repeteert op zaterdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur o.l.v. Arjan Gaasbeek.
Het opstaporkest repeteert op vrijdag van 18:00 tot 19:00 uur onder leiding van Jonie Pijpers.

Contributies
De vereniging krijgt vrijwel geen subsidie(s). Wel zijn er opbrengsten van de eigen bar, loterijen en andere incidentele acties. Het streven is om de contributie en het lesgeld beperkt te houden. De leden betalen een contributie welke afhankelijk is van het orkest waarin zij spelen. Een leerling van Pieter Aafjes betaalt geen contributie, maar alleen lesgeld en mag daarvoor ook meespelen in het orkest van zijn of haar niveau.

Per kwartaal zijn de contributies:
Groot Orkest € 85,00
Middenorkest € 62,50
Opstaporkest € 55,00
Lessen < 21 jaar € 173,75
Lessen ≥ 21 jaar € 196,25

Lessen
Iedere leerling van Pieter Aafjes krijgt per week 20 minuten privéles (of 40 minuten per twee weken). Langer les is mogelijk, maar alleen in overleg met de docent en volgens zijn/haar eigen tarief. Op jaarbasis worden 38 lessen gegeven. Verder krijgt elke leerling, na verloop van tijd, les in het samenspel in het Opstaporkest en/of het Middenorkest. Omdat het doel van de opleiding is het toe kunnen treden tot het Groot Orkest, is deelnemen aan het Opstaporkest en/of het Middenorkest een vast onderdeel van de opleiding.
De lestijden worden vastgesteld in overleg met de docent. Hierbij wordt, voor zover mogelijk, rekening gehouden met eventuele andere activiteiten van de leerling.

Wilt meer weten over lidmaatschap of opleiding neem dan gerust contact met ons op.

In Culemborg en Buren zijn een aantal interessante regelingen voor financiële ondersteuning jeugd en cultuur:
http://www.pieteraafjes.nl/content/participatie